Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

17.06.2016

W roku 1263 pewien kapłan odprawiając Mszę św. wątpił o prawdziwej i rzeczywistej obecności Ciała i Przenajdroższej Chrystusowej Krwi obecnymi pod postacią chleba i wina. Wtedy z poświęconej Hostii wytrysła Krew Przenajświętsza tak obficie, że zrosiła cały korporał. Zawiadomiony o tym cudzie papież Urban IV zabrał ten święty korporał i potwierdziwszy cud ustanowił w 1264 r. święto Bożego Ciała w całym Kościele.

Tegoroczne ołtarze, do których zmierzała procesja eucharystyczna w naszej parafii:

   
Kliknij w miniaturkę, by powiększyć zdjęcie.

O tajemnicy Eucharystii

Co to jest Eucharystia?
Eucharystia, oznaczająca mniej więcej tyle co dobra łaska czy dziękczynienie, jest najbardziej Boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary; pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest ofiarą, daje siebie na pożywienie. Jest to zarazem ofiara i sakrament Nowego Zakonu.

Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne ["Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje (...) to jest krew moja"] nad chlebem i winem?
(...) Dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa, a pozostały tylko postacie chleba i wina.

Cóż się tedy dzieje, gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji?
(...) Wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, razem z Jego duszą i Bóstwem.

Czy Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu?
Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

Czy Msza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej?
Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczs Mszy świętej ponawia (...)

Po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii:
- żeby w nieskończonej miłości ku nam ustawicznie mieszkać między nami, i byśmy Go wzajemnie miłowali i oddawali Mu cześć;
- żeby się jednoczyć z nami przez Komunię świętą; być niebieskim pokarmem duszy naszej, żebyśmy tym pokarmem mogli pielęgnować życie duchowne i zachowywać je, a na końcu życia naszego żeby był nam posiłkiem na drogę wieczności.

Czytaj więcej o tajemnicy Eucharystii...


Starszy wpis |  Pokaż najnowsze  | Nowszy wpis