Wydarzenia naszego odkupienia

18.04.2019

Wydarzenia naszego odkupienia według Ewangelii

Czwartek, późne godziny wieczorne: Jezus udaje się z Wieczernika do ogrodu Getsemani, na zachodnim stoku Góry Oliwnej. Droga wynosi około 1,5 km (Mk 14,26-31).

Piątek, głęboka noc (około 2.00): pojmanie Jezusa przez straż świątynną i żołnierzy rzymskich. Więzień zostaje przyprowadzony do pałacu rodziny Annasza, którego jedno skrzydło prawdopodobnie zajmował arcykapłan Kajfasz, teść Annasza (J 18,12-14).

Około godz. 3.00: prawdopodobnie w pałacu Annasza rozpoczyna się pierwszy proces Jezusa. Wysokiej Radzie (Sanhedrynowi) przewodniczy arcykapłan Kajfasz (Łk 22,54-57)

Poranek (około 5.00): rozpoczyna się drugi proces Jezusa, prawdopodobnie w siedzibie Wysokiej Rady, w pobliżu świątyni (Mt 27,1-10).

Około godz. 6.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu - 1 godz. dnia): Jezus zostaje przyprowadzony do Piłata, do twierdzy Antonia, przylegającej do świątyni, aby zgodnie z prawem namiestnik Rzymu zatwierdził wyrok śmierci wydany przez Sanhedryn (Mt 27,11-30).

Godziny poranne: Piłat dowiaduje się, że Jezus pochodzi z Galilei. Odsyła Go więc do Heroda Antypasa, zarządcy Galilei, który w tych dniach przebywał w Jerozolimie (Łk 23,6-7).

Godziny przedpołudniowe: Herod odsyła Jezusa ponownie do Piłata. Wcześniej wyśmiewa Go, ale nie znajduje w Nim niczego, za co musiałby skazać Go na śmierć (Łk 23,13-15). Piłat próbuje uwolnić Jezusa. Podburzony lud wybiera Barabasza, więc Piłat skazuje Jezusa na ubiczowanie i publicznie ośmiesza (Mt 27,15-26; Łk 15,15-19).

Około godz. 11.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu w ciągu dnia - ok. godz. 5): Piłat w twierdzy Antonia skazuje Jezusa na ukrzyżowanie. Ten rodzaj kary śmierci był stosowany u Żydów niezwykle rzadko (Mt 27,24-25).

Przed południem: Jezus wyrusza na miejsce stracenia. Na wzgórze Golgota z zamku Antonia jest około 700 metrów. Zwykle skazani pokonywali ją w ciągu pół godziny (Mt 27,31-32).

Godzina 12.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu - godz. 6): Jezus zostaje przybity do krzyża, rozpoczyna się trzygodzinna agonia. Śmierć przez ukrzyżowanie należała wówczas do najbardziej okrutnych. Na ukrzyżowanie byli skazywani tylko niewolnicy i obcokrajowcy, nigdy obywatele rzymscy (Mk 15,22-32).

Godzina 15.00 (wg żydowskiego sposbu liczenia czasu - godz. 9): śmierć Jezusa na krzyżu
(Mt 27,45-56).

Godziny wieczorne, przed zachodem słońca: Józef z Arymatei składa ciało Jezusa do grobu. Musi zdążyć przed zachodem słońca, potem rozpoczyna się szabat (Mk 15,42-46).

Sobota: Piłat, na żądanie faryzeuszów, zgadza się na ustawienie straży przy grobie Jezusa
(Mt 27,62-65).

Niedziela, wcześnie rano: Maria Magdalena, Maria, żona Jakuba, i Salome zastają kamień odwalony i pusty grób (Mt 28,1-18).

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wydarzenia_odkupieniaew.html


Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

15.06.2017

Zróbcie mu miejsce: Pan idzie z nieba!
Pod przymiotami ukryty Chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
Przed Bogiem Twoim zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem, On Przyjacielem!

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w 1246 r. przez biskupa diecezji Liège, Roberta ze względu na objawienia św. Julianny z Cornillon, augustianki. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Nieco później, z powodu cudu zaszłego na Mszy świętej uroczystość została rozszerzona na cały Kościół katolicki. Cud ten wydarzył się w Bolsenie we Włoszech. Pewien kapłan odprawiając Mszę św. wątpił o prawdziwej i rzeczywistej obecności Ciała i Przenajdroższej Chrystusowej Krwi obecnymi pod postacią chleba i wina. Wtedy z poświęconej Hostii wytrysła Krew Przenajświętsza tak obficie, że zrosiła cały korporał. Zawiadomiony o tym cudzie papież Urban IV, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał i potwierdziwszy cud ustanowił święto Bożego Ciała w całym Kościele. (źródło: sanctus.pl)

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii zdjęć z tegorocznej procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej


Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

17.06.2016

W roku 1263 pewien kapłan odprawiając Mszę św. wątpił o prawdziwej i rzeczywistej obecności Ciała i Przenajdroższej Chrystusowej Krwi obecnymi pod postacią chleba i wina. Wtedy z poświęconej Hostii wytrysła Krew Przenajświętsza tak obficie, że zrosiła cały korporał. Zawiadomiony o tym cudzie papież Urban IV zabrał ten święty korporał i potwierdziwszy cud ustanowił w 1264 r. święto Bożego Ciała w całym Kościele.

Tegoroczne ołtarze, do których zmierzała procesja eucharystyczna w naszej parafii:

   
Kliknij w miniaturkę, by powiększyć zdjęcie.

O tajemnicy Eucharystii

Co to jest Eucharystia?
Eucharystia, oznaczająca mniej więcej tyle co dobra łaska czy dziękczynienie, jest najbardziej Boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary; pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest ofiarą, daje siebie na pożywienie. Jest to zarazem ofiara i sakrament Nowego Zakonu.

Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne ["Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje (...) to jest krew moja"] nad chlebem i winem?
(...) Dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa, a pozostały tylko postacie chleba i wina.

Cóż się tedy dzieje, gdy kapłan we Mszy św. nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji?
(...) Wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, razem z Jego duszą i Bóstwem.

Czy Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu?
Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

Czy Msza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej?
Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczs Mszy świętej ponawia (...)

Po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii:
- żeby w nieskończonej miłości ku nam ustawicznie mieszkać między nami, i byśmy Go wzajemnie miłowali i oddawali Mu cześć;
- żeby się jednoczyć z nami przez Komunię świętą; być niebieskim pokarmem duszy naszej, żebyśmy tym pokarmem mogli pielęgnować życie duchowne i zachowywać je, a na końcu życia naszego żeby był nam posiłkiem na drogę wieczności.

Czytaj więcej o tajemnicy Eucharystii...


Jam jest Niepokalane Poczęcie

14.02.2016

11 lutego
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Maryja Niepokalana objawia się św. Bernardecie w Lourdes

W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie im na oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec ... Czytaj więcej


Nowsze wpisy | Pokaż najnowsze | Starsze wpisy