Historia

Inicjatorem budowy obecnego kościoła był ks. Radca Józef Góretzki. Pole pod budowę nowej świątyni podarowane zostało przez małżeństwo Dambowych z Domaradzkiej Kuźni. Wielkie zasługi przy budowie kościoła zaskarbili sobie słynny budowniczy kościołów Opolszczyzny ks. Prałat Kubis. Pierwsze prace przy wznoszeniu nowej świątyni rozpoczęto na wiosnę 1932 roku. 25. IX 1932 odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego przez ówczesnego ks. Proboszcza z Fałkowic ks. Radcy Góretzkiego. Autorem projektu był p. Mokros z Wrocławia. 15.09. 1933, Ks. Góretzki poświęcił nowy kościółek Matki Bożej Śnieżnej.

Do Dąbrówki Dolnej w celach duszpasterskich przyjeżdżali wikarzy z Fałkowic:

  • ks. Bartella,
  • ks. Hadrosek
  • ks. Chlebik.

Pierwszym proboszczem w Dąbrówce Dolnej zostaje

  • Ks. Konrad Kowalczyk 1939 – 1961.

W następnych latach parafią kierowali:

  • 1961 – 1970 ks. Józef Smolin;
  • 1970 – 1985 ks. Stanisław Bober;
  • 1985 – 1989 ks. Jan Czereda;
  • 1989 – 2000 ks. Edward Cebula;
  • 2000 – 2009 ks. Tadeusz Oślizło;
  • od 2009 ks. Ryszard Kościelny

Główny ołtarz wykonał w 1934 roku rzeźbiarz kościelny p. Hőfler z Opola. Przepiękne witraże, które zdobią wszystkie okna kościoła wykonał artysta Otto Lazar z Raciborza. W kościele znajduje się również ołtarz boczny Anioła Stróża z roku 1955, oraz figura Serca Pana Jezusa. Na placu kościelnym znajdują się dwie groty: Matki Bożej z Lourdes i Matki Bożej Bolesnej. Obok kościoła jest „Góra Oliwna”. Figury dostarczył p. Schäfer z Piekar Śląskich. Poświęcenia Góry Oliwnej dokonał 25.06.1964 ks. Biskup Franciszek Jop. Przed kościołem stoi również pomnik Chrystusa Króla.