Wsparcie dla kościoła w Radomierowicach

Jesienią 2009 r. zostały przeprowadzone ekspertyzy, na podstawie których stwierdzono, że budowla kościoła w Radomierowicach wymaga kompletnego remontu.

Do wspólnoty w Radomierowcach przynależy niecałe 300 wiernych. Bez pomocy z zewnątrz nie jesteśmy w stanie podjąć się realizacji koniecznego remontu. Poszukujemy więc różnych form wsparcia. W zeszłym roku (2012) złożyliśmy wniosek na pierwszy etap remontu, który określono dokładnie jako „Remont i odnowienie elewacji kościoła oraz drewnianego poszycia dachu dzwonnicy”. Koszt tych prac wyceniono na 539 094 zł. Urząd Marszałkowski w Opolu pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek przyznając nam na ten cel 80% - czyli 430 000 zł. Wkład własny, który spoczywa na nas wynosi więc 109 000 zł. Urząd Gminy przeznaczył nam na ten cel 22 000. Od trzech lat, dzięki systematycznie zbieranym ofiarom, mamy już na koncie 44 000 zł. Łatwo więc policzyć, że do wymaganego wkładu własnego na dzień dzisiejszy brakuje nam jeszcze 43 000 zł. ((109 000 – (22 000 + 44 000) = 43 000).

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim ten pierwszy etap remontu musimy rozpocząć w tym roku (2013) i zakończyć najpóźniej w marcu przyszłego roku (2014). Oprócz systematycznych ofiar składanych przez wiernych staramy się rozprowadzać „cegiełki” na remont w postaci świec oraz okolicznościowych kartek z monetą. Ktokolwiek jest w stanie wesprzeć nasz remont, to za każdą ofiarę będziemy bardzo wdzięczni.

 

                                                                             z poważaniem

                                                                      ks. Ryszard Kościelny